ROAD TO 2026

Road to 2026: waarom de nieuwe autofiscaliteit elektrische bedrijfswagens onmisbaar maakt in uw wagenpark

De autofiscaliteit wordt momenteel grondig hervormd: elektrische en waterstofwagens worden weldra het nieuwe normaal. Het uitdoofscenario versnelt in 2026 waarna auto’s die CO2 uitstoten niet langer van een fiscale aftrek zullen genieten.


Naast de autofiscaliteit zullen ook laadpalen financieel worden ondersteund. Wie dus fiscaal wilt optimaliseren, start best al vandaag met elektrificatie van z’n wagenpark.


1. Anticipeer nu op de autofiscaliteit van morgen

Voor brandstofwagens aangeschaft vanaf 1 september 2021 zal de WLTP-waarde worden gebruikt voor de fiscale berekeningen. Dit resulteert in een kostenstijging van ± 4 à 5%. Vanaf 1 januari 2026 daalt de fiscale aftrekbaarheid voor alle beroepskosten voor nieuwe wagens met een verbrandingsmotor onmiddellijk naar 0%. Er is echter een uitdoofscenario voorzien voor bestaande wagens die aangeschaft werden tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025.

Vooreerst zal de toepassing van de WLTP het op korte termijn interessant maken om batterij of plug-in hybride wagens op te nemen in de carpolicy. Een goede stimulering van het laden van plug-in hybrides is de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkaart tot 50% vanaf 2023. Vanaf 2025 zal de aftrekbaarheid van plug-in hybrides max 75% bedragen, en vervolgens verder uitdoven naar 0%.

Wie een leasingcontract afsluit voor een periode van 4 of 5 jaar zal vanaf 2022 dus onderhevig zijn aan de nieuwe fiscaliteit. In dat opzicht is de keuze die u vandaag maakt op het vlak van aandrijving en technologie reeds bepalend voor de kosten van morgen. Bij het maken van die keuze, is het belangrijk om na te denken over de technische haalbaarheid voor de installatie van laadinfrastructuur op kantoor en bij de medewerkers thuis. Een slimme en goed onderbouwde technische aanpak is noodzakelijk en gaat veel verder dan een eenvoudige berekening van de TCO. Het zal immers altijd financieel interessant worden om de switch te maken. Wie bij de pakken blijft zitten zal op termijn fiscaal afgestraft worden.

2. De impact voor uw medewerkers thuis: de organisatie van laadoplossingen

Zowel voor de bedrijven als voor de werknemers verandert er veel op dit vlak. Op basis van het wetsvoorstel kan immers enkel de bestuurder in zijn personenbelasting een bedrag tot € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige inbrengen. Woont u samen, is dat 2 x € 1.500 aan 45% belastingvermindering tot eind 2022. Dat tarief daalt naar 30% voor de uitgaven in 2023 en naar 15% in 2024. Wie snel kiest voor een elektrische wagen, zal van het grootste voordeel genieten.

Voorwaarde is dat de laadpaal op het domicilie van de bestuurder wordt geïnstalleerd. De elektriciteit moet bovendien groen zijn of door eigen hernieuwbare energie worden opgewekt. Het moet ook een slim laadpunt betreffen, momenteel is dit als volgt omschreven in het wetsvoorstel van Van Peteghem: de laadtijd, het laadvermogen of het laadvolume moet via software kunnen gestuurd worden. In de praktijk zal het slim dienen om te gaan met het capaciteitstarief en uw zonnepanelen om de impact op het elektriciteitsnet te beperken. 

Belangrijk wordt wel om in uw CAR policy duidelijke afspraken te maken rond welke laadoplossingen u als werkgever voorziet en welke bijkomende intelligente aansturing betaald wordt door de werknemer.

3. Laadpaal op het werk: openstellen voor het publiek

Wie van een verhoogde fiscale aftrek wil genieten voor het plaatsen van laadinfrastructuur op kantoor is wel gebonden aan enkele voorwaarden. De laadpunten moeten volgens de nieuwe autofiscaliteit minstens gedurende de gangbare openingstijden publiek beschikbaar zijn. Wie enkel laadpalen plaatst voor werknemers en bezoekers komt niet in aanmerking. Ze moeten kenbaar worden gemaakt via FOD Financiën en EAFO zodat iedereen weet waar uw laadpunten staan en er gebruik van kunnen maken.

Ook hier is de boodschap om niet te lang te wachten met de elektrificatie van uw vloot en de aanleg van een laadplein. De fiscale aftrek is immers degressief in de tijd. De aftrek wordt in het voorstel zelfs 200% voor de afschrijvingen waarin is geïnvesteerd in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en op 150% voor de afschrijvingen van publiek toegankelijke laadpalen waarin is geïnvesteerd in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.Autogroep Mullens staat klaar met gericht advies voor uw bedrijf

De nieuwe autofiscaliteit brengt heel wat veranderingen met zich mee. Elektrische bedrijfsauto’s of waterstofwagens worden enorm gestimuleerd. Hoe sneller u op de kar springt, hoe meer fiscale voordelen u geniet. Eenzelfde scenario geldt voor laadpalen op het werk en bij de werknemers thuis. Dan blijft er nog een belangrijke vraag over: welke ecologische oplossing past het best bij de infrastructuur en voorkeuren van uw bedrijf?

Met vele Plug-In Hybrid en volledig elektrische modellen in het gamma van onze merken én de toegewijde experten op het vlak van elektrische mobiliteit kunnen we u perfect op weg zetten naar een duurzame toekomst. We begeleiden u graag bij de keuze, installatie en het beheer van uw vloot en de laadpalen voor uw bedrijf.

Contacteer ons gerust. We bekijken samen alle mogelijkheden en kunnen u een oplossing op maat bieden.Voorbeeld fiscale aftrekbaarheid 2019 versus 2020


20192020
Aftrekbaarheid autokosten80%61,10%
Aftrekbaarheid brandstofkosten75%61,10%


Loop van 2020


1) Aftrekbaarheid brandstofkosten gelijkgesteld aan de aftrekbaarheid aan de autokosten.
2) Formule ter berekening met NEDC2.0 (2020): → 120 % - (0,5 % x 124* x 0,95**) = 61,1 %

* CO2 NEDC 2.0 - ** benzine coëfficiënt


7 juni 2021

ROAD TO 2026

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x